SAULES UN APKĀRTĒJĀS VIDES ENERĢIJA

SAULES ENERĢIJA IR ALTERNATĪVS ENERĢIJAS AVOTS, KAS PAREDZĒTS SAULES SILTUMENERĢIJAS PĀRVEIDOŠANAI, PĀRVĒRŠOT TO SILTUMENERĢIJĀ, KO IZMANTOSIET ŪDENS UZSILDĪŠANAI. ŪDENI, KO UZSILDĪSIET AR SAULES SILTUMENERĢIJAS PALĪDZĪBU, VAR IZMANTOT KARSTĀ ŪDENS APGĀDEI, ĒKAS APSILDEI UN BASEINU UZSILDĪŠANAI. AR SULES SILTUMENERĢIJAS IZSTRĀDĀJUMIEM - SOLĀRĀM SISTĒMĀM MŪSU PLATUMA GRĀDOS IR IESPĒJAMS SEGT DAĻU GADA ENERĢIJAS PATĒRIŅU - LĪDZ PAT 60%. SAULES SILTUMENERĢIJA IR VIENO NO VISEFEKTĪVĀKAJIEM ALTERNATĪVAJIEM ENERĢIJAS AVOTIEM, JO IZDALA SILTUMU TĪRĀ VEIDĀ. SILTUMS SLĒPJAS GANDRĪZ VISOS DABAS ELEMENTOS. DABA IR LIELISKS ENERĢIJAS PIEGĀDĀTĀJS, KAS SAULES SILTUMU UZGLABĀ GAISĀ, ŪDENĪ UN ZEMĒ. AR SILTUMSŪKŅIEM JŪS VIENKĀRŠI NOGĀDĀJAT ŠO UZGLABĀTO ENERĢIJU SAVĀS MĀJĀS - UN PRAKSTISKI PAR VELTI. LĪDZ PAT 80% ENERĢIJAS JUMS UZ SAVA RĒĶINA DĀVINA PATI DABA!
SILTUMSŪKŅI IR VIDEI DRAUDZĪGI UN EKSPLUATĀCIJĀ NAV ATKARĪGI NO GĀZES UN ŠĶIDRĀ KURINAMĀ.

CIETAIS KURINĀMAIS

APKURE AR MALKU VAI GRANULĀM IR NE VIEN EKONOMISKA, BET ARĪ APKĀRTĒJAI VIDEI DRAUDZĪGA. TAS NOZĪMĒ - NAV PAPILDU NEGATĪVAS IETEKMES UZ APKĀRTĒJO VIDI. VEICINĀM ATJAUNOJAMO ENERĢIJU IZMANTOŠANU.

CIETAIS KURINĀMAIS, ĪPAŠI MALKA, JAU IZSENIS IR POPULĀRĀKAIS KURINĀMAIS, KAS TIEK LIETOTS DAUDZĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS, LAI IEGŪTU SILTUMU. VISBIEŽĀK LIETOTIE CIETIE KURINĀMIE IR:

GRANULAS - KOKSKAIDU GRANULAS IR CILINDRISKAS NŪJIŅAS AR DIAMETRU 6 - 10 MM, KURU RAŽOŠANAI IZMANTO KOKAPSTRĀDES RŪPNIECĪBAS ATLIKUMUS - ZĀĢMATERIĀLU APSTRĀDĒ RADUŠĀS ZĀĢU UN ĒVEĻU SKAIDAS. SKAIDAS TIEK SAMALTAS UN ZEM LIELA SPIEDIENA SAPRESĒTAS GRANULĀS.

SKAIDU BRIKETES - TĀS IR 100% EKOLOĢISKS PRODUKTS. TĀS TIEK PAGATAVOTAS BEZ LĪMVIELĀM. DEGŠANAS PROCESĀ TĀS ATSTĀJ ĻOTI MAZU PELNU DAUDZUMU, KĀ ARĪ TĀM IR LIELA SILTUMIETILPĪBA UN AUGSTS SADEGŠANAS SILTUMS. PIE TAM SKAIDU BRIKETES IR KOMPAKTAS UN ĒRTI TRANSPORTĒJAMAS.

MALKA - TO IEGŪST NO MAZVĒRTĪGIEM KOKIEM, KĀ ARĪ NO MAZVĒRTĪGAS KOKSNES, KURU NAV IESPĒJAMS IZMANTOT KOKRŪPNIECĪBĀ. MALKAS SILTUMA ATDEVE IR ATKARĪGA NO TĀ, KĀDA KOKA SUGA IZMANTOTA TĀS SAGATAVOŠANĀ.

DABASGĀZE UN ŠĶIDRAIS KURINĀMAIS

DABAS GĀZE PIESKAITĀMA NĀKOTNES KURINĀMAJAM, JO TĀ IZMANTOŠANA IR DABAI DRAUDZĪGA. DABAS GĀZE IR ARĪ VIENS NO EFEKTĪVĀKAJIEM KURINĀMĀ VEIDIEM. FOSILO ENERGONESĒJU VIDŪ DABASGĀZE IR VIDEI VISDRAUDZĪGĀKĀ, VISEKONOMISKĀKĀ, TĀ SADEG PILNĪBĀ, AR NIECĪGU IZMEŠU APJOMU. AR DABASGĀZES IEKĀRTĀM IESPĒJAMS PANĀKT MAKSIMĀLU SILTUMU AR MINIMĀLU ENERĢIJAS PATĒRIŅU, KAS PALĪDZĒS IETAUPĪT NO ENERGORESURSU IZMAKSAS. AR ŠĶIDRO KURINĀMO VAR NODROŠINĀT EKONOMISKU UN KOMFORTABLU APKURI GAN MĀJĀS, GAN ARĪ CITĀS TELPĀS. IEKĀRTAS IR PILNĪBĀ AUTOMATIZĒJAMAS, DROŠAS UN ĒRTI IZMANTOJAMAS.